Μαθήματα > Α΄ Τάξη > Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Θέμα προγράμματος: «Χαλκηδόνα – Σταυροδρόμι επικοινωνίας»

Η ομάδα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2002-2003, αποτελούμενη από μαθητές της Α'  Λυκείου  με τους καθηγητές τους κ. Σοφιανοπούλου Ανθούλα και κ. Καραμανλή Δημήτριο.

Η πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Χαλκηδόνας στηρίχθηκε και στηρίζεται στους δύο εθνικούς δρόμους. Όμως στη σημερινή εποχή  η αύξηση αριθμού αυτοκινήτων, η ηχορύπανση, η ρύπανση του αέρα, η ανάγκη μεγάλων ταχείας κυκλοφορίας δρόμων δημιουργεί προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής.

Για το λόγο αυτό προτιμήθηκε  το συγκεκριμένο θέμα ως πιο οικείο και άμεσα ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές, έχοντας υπόψη ότι οι μαθητές πρώτη φορά συμμετέχουν σε πρόγραμμα ΠΕ.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της περιβαλλοντικής ομάδας

 Επιστροφή